Website
x

Bright Lights

เรื่องย่อ Bright Lights

ภาพยนตร์สารคดีของเอชบีโอเรื่องนี้นำเสนอมุมมองที่ตรงไปตรงมาเกี่ยวกับชีวิตที่เชื่อมโยงกันของสองไอคอนภาพยนตร์ล่าสุด Carrie Fisher และ Debbie Reynolds แม่ของเธอ