Website
x

Sid & Judy

เรื่องย่อ Sid & Judy

การเปิดเผยเรื่องราวหลังจากห้าสิบปีของโศกนาฏกรรมของ Judy Garland นักบันเทิงในตำนาน กับการเสียชีวิตที่เร็วเกินไป