Website
x

Apollo 11

เรื่องย่อ Apollo 11

สร้างขึ้นจากภาพขนาด 65 มม. ที่ค้นพบใหม่ และการบันทึกเสียงที่มีการบันทึกมากกว่า 11,000 ชั่วโมง Apollo 11 นำเราไปสู่ใจกลางภารกิจที่โด่งดังที่สุดของนาซ่า