Website
x

BEE MOVIE

เรื่องย่อ BEE MOVIE

เจ้าผึ้งแบร์รี่ที่ให้เสียงพากย์โดยเจอร์รี่ ไซน์เฟลด์ตาสว่างจากการทำน้ำผึ้งและออกไปค้นพบโลกที่เต็มไปด้วยความเป็นไปได้ข้างนอกรัง