Website
x

LES MISERABLES: THE STAGED CONCERT OF THE LEGENDARY MUSICAL

เรื่องย่อ LES MISERABLES: THE STAGED CONCERT OF THE LEGENDARY MUSICAL

5เพลิดเพลินไปกับเรื่องราวปลุกใจอันเหนือกาลเวลาของวิกตอร์ อูโก้เกี่ยวกับการเอาตัวรอดของจิตวิญญาณมนุษย์ ที่บอกเล่าผ่านบทเพลงอันเป็นเอกลักษณ์ของเบาบิลี่และชอนเบิร์ก ในละครเพลงที่ได้คิวแสดงติดต่อกันยาวนานที่สุดเรื่องนี้