Website
x

MIDWAY

เรื่องย่อ MIDWAY

สร้างจากเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในยุทธนาวีที่มิดเวย์ ภาพยนตร์เรื่องนี้บอกเล่าเรื่องราวของบรรดาผู้นำและเหล่าทหาร ที่ใช้สัญชาตญาณ ความทรหด และความกล้าหาญ ฝ่าฟันสถานการณ์เข้าตาจนระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองมาได้