Website
x

GENERA+ION

เรื่องย่อ GENERA+ION

การสำรวจเรื่องราวทางเพศในยุคสมัยใหม่ของกลุ่มนักเรียนมัธยมปลายที่หลากหลายกลายเป็นบททดสอบความเชื่อที่ฝังลึกในสังคมอนุรักษนิยมของพวกเขา