Website
x

SWAMP THING

เรื่องย่อ SWAMP THING

กำลังเกิดเรื่องผิดธรรมชาติขึ้นที่บริเวณหนองบึงนอกมารายส์ ลุยเซียนา เมื่อโรคปริศนาแพร่กระจายในเมือง แอบบี้ อาร์เคน นักสืบของซีดีซีจึงถูกส่งตัวมาสืบสวน