Website
x

THE SECRET GARDEN

เรื่องย่อ THE SECRET GARDEN

ณ ประเทศอังกฤษ ปี 1947 อันเป็นจุดเริ่มต้นของยุคสมัยใหม่ ภาพยนตร์เรื่องนี้ติดตามเด็กสาวกำพร้าคนหนึ่งที่ถูกส่งไปอยู่กับลุง เธอได้ค้นพบสวนมหัศจรรย์ในบริเวณที่ดินของเขา