Website
x

HUMAN CAPITAL

เรื่องย่อ HUMAN CAPITAL

ชีวิตของสองครอบครัวจากจากคนละฟากฝั่งของสังคมกลับถูกชะตาทำให้เข้ามาเกี่ยวข้องกันจากข้อตกลงทางธุรกิจและอุบัติเหตุชนแล้วหนีอันโศกเศร้า