Website
x

SPELL

เรื่องย่อ SPELL

ผู้ชายคนหนึ่งเครื่องบินตกที่แอปพาเลเชียและตื่นขึ้นมาพบว่าตัวเองตกอยู่ในเงื้อมมือของผู้ประกอบพิธีฮูดูโบราณ เขาต้องหนีจากเธอให้ได้ก่อนคืนพระจันทร์สีเลือดจะมาถึงเพื่อช่วยชีวิตครอบครัวของเขา