Website
x

THE HIGH NOTE

เรื่องย่อ THE HIGH NOTE

นักร้องซูเปอร์สตาร์และผู้ช่วยจอมบ้างานของเธอได้รับทางเลือกที่อาจจะเปลี่ยนแปลงเส้นทางอาชีพของทั้งคู่ไป