Website
x

ALIENS STOLE MY BODY

เรื่องย่อ ALIENS STOLE MY BODY

หน่วยลาดตระเวนจักรวาลกลับมาแล้ว แต่พวกเขาสูญเสียร่างของเจ้าหน้าที่ร็อด ออลไบรต์ไป! พวกเขาถูกทดสอบความกล้าหาญหลังจากเข้าไปพัวพันกับแผนการของเหล่าเอเลี่ยนและต้องรวมทีมกับลูกเรือกู๊ดชิปเฟอร์เคิล