Website
x

JIU JITSU

เรื่องย่อ JIU JITSU

เมื่อเจค บาร์นส์วีรบุรุษสงครามที่ผู้คนพากันชื่นชมกลับถูกกำราบโดยแบร็กซ์ผู้นำสุดแข็งแกร่งของเหล่าเอเลี่ยนที่มารุกราน อนาคตของมนุษยชาติจึงตกอยูในอันตราย