Website
x

MINARI

เรื่องย่อ MINARI

สายใยในครอบครัวผู้อพยพชาวเกาหลีถูกทดสอบเมื่อพวกเขาเริ่มทำฟาร์มในแถบชนบท รัฐอาร์คันซอ เมอนารีถ่ายทอดเรื่องราวความอดทนอดกลั้นในครอบครัว และความหมายที่แท้จริงของคำว่าบ้าน