Website
x

CRY MACHO

เรื่องย่อ CRY MACHO

อดีตโรดิโอผู้โด่งดังและนักเพาะพันธุ์ม้าผู้ไม่ประสบความสำเร็จ รับงานจากเจ้านายเก่าให้พาลูกชายของเขากลับบ้านจากเม็กซิโก