Website
x

EUPHORIA S2

เรื่องย่อ EUPHORIA S2

นักเรียนมัธยมปลายกลุ่มหนึ่งออกสำรวจเส้นทางอันตรายที่มีทั้งยาเสพติด เซ็กซ์ ตัวตน ความชอกช้ำ สังคมออนไลน์ ความรัก และมิตรภาพในโลกที่มีแต่ความไม่แน่นอนมากขึ้นทุกวัน