Website
x

THE MATRIX RELOADED

เรื่องย่อ THE MATRIX RELOADED

หลายชั่วโมงก่อนการล่มสลายของวงล้อมมนุษย์คนสุดท้ายบนโลก นีโอและทรินิตี้เลือกที่จะต่อสู้กับกองกำลังของการกดขี่และการเอารัดเอาเปรียบ