Website
x

AVA

เรื่องย่อ AVA

เอวาคือสายลับมือสังหารตัวฉกาจ เมื่องานชิ้นหนึ่งของเธอผิดพลาดจนทำให้เธอตกอยู่ในอันตราย เธอจึงจำเป็นต้องต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอด