Website
x

2012

เรื่องย่อ 2012

นักวิจัยสายวิชาการนำคนกลุ่มหนึ่งเพื่อยับยั้งเหตุการณ์โลกาวินาศซึ่งเคยมีการทำนายเอาไว้ในปฏิทินมายาโบราณ