Website
x

THE FAST AND THE FURIOUS: TOKYO DRIFT

เรื่องย่อ THE FAST AND THE FURIOUS: TOKYO DRIFT

นักแข่งรถบนถนนถูกส่งไปโตเกียวเพื่อหลีกเลี่ยงการติดคุก แต่ในไม่ช้าก็ค้นพบกีฬาที่อันตรายยิ่งกว่าการแข่งรถดริฟท์