Website
x

IN THE EARTH

เรื่องย่อ IN THE EARTH

ในขณะที่โลกกำลังตามหาวิธีรักษาเชื้อไวรัสมรณะ นักวิทยาศาสตร์และนักสำรวจอุทยานตะลุยลึกเข้าไปในป่า การเดินทางของพวกเขากลายเป็นเส้นทางสุดสะพรึงเมื่อป่าเริ่มมีชีวิตขึ้นมารอบตัวพวกเขา