Website
x

STILLWATER

เรื่องย่อ STILLWATER

คนงานแท่นขุดเจาะน้ำมันชาวอเมริกันเดินทางจากโอคลาโฮมาไปสู่ประเทศฝรั่งเศสที่เขาไม่คุ้นเคยเพื่อช่วยลูกสาวผู้ห่างเหินที่ติดคุกข้อหาฆาตกรรมที่เธออ้างว่าไม่ได้ทำ