Website
x

LEGACY

เรื่องย่อ LEGACY

ซีรีส์ดราม่าที่มีฉากหลังเป็นยุค 1920 ติดตามชีวิตของเศรษฐีตระกูลอี้และสามสาวพี่น้องที่แข่งขันกันเพื่อสืบทอดกิจการห้างสรรพสินค้าของพ่อ