Website
x

FINDING NEVERLAND

เรื่องย่อ FINDING NEVERLAND

ภาพยนตร์กึ่งชีวประวัติของเจ.เอ็ม. แบร์รี่ บอกเล่าสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจให้เขาจรดปากกาเขียนวรรณกรรมเยาวชนคลาสสิก ปีเตอร์ แพน