Website
x

THE THING ABOUT PAM

เรื่องย่อ THE THING ABOUT PAM

พบกับแพม ฮัปป์ เพื่อนสนิทของเบ็ตซี่ ฟาเรียและเป็นคนสุดท้ายที่ได้เห็นเบ็ตซี่มีชีวิตอยู่หลังจากพาไปส่งที่บ้านในคืนที่เบ็ตซี่ถูกฆาตกรรม รัสส์ ฟาเรียผู้เป็นสามีของเบ็ตซี่โทรแจ้ง 911 ด้วยความกระวนกระวายใจ