Website
x

FEVER PITCH! THE RISE OF THE PREMIER LEAGUE

เรื่องย่อ FEVER PITCH! THE RISE OF THE PREMIER LEAGUE

เรื่องราวจุดเริ่มต้นของพรีเมียร์ลีก จากการแข่งนอกคอกที่เป็นประเด็นถกเถียง กลายเป็นการแข่งที่โด่งดังไปทั่วโลก