Website
x

ERASER: REBORN

เรื่องย่อ ERASER: REBORN

จอมพลสหรัฐฯ ปกป้องพยานคนสำคัญที่เป็นภรรยาของหัวหน้ามาเฟียในแอฟริกาใต้ พวกเขาต้องทำงานร่วมกันและไว้วางใจซึ่งกันและกันเพื่อเอาตัวรอดและหยุดยั้งแผนการอาชญากรรมที่ใหญ่กว่านี้ไม่ให้เกิดขึ้น