Website
x

TRANSFORMERS: AGE OF EXTINCTION

เรื่องย่อ TRANSFORMERS: AGE OF EXTINCTION

ขณะที่เมืองได้รับการฟื้นฟูขึ้นใหม่จากซากปรักหักพัง เหล่าออโต้บอทก็ถูกปัดฝุ่นเพื่อมาร่วมในสงครามแห่งความดีและความชั่วอีกครั้ง จนนำไปสู่การต่อสู้ครั้งสำคัญทั่วโลกในท้ายที่สุด