Website
x

FIFTY SHADES OF GREY

เรื่องย่อ FIFTY SHADES OF GREY

ชีวิตของอนาสตาเซีย สตีล นักศึกษาวิชาวรรณกรรมเปลี่ยนไปตลอดกาลเมื่อเธอได้พบกับเศรษฐีหนุ่มรูปหล่อ คริสเตียน เกรย์