Website
x

MAGIC MIKE XXL

เรื่องย่อ MAGIC MIKE XXL

สามปีหลังจากไมค์เกษียณจากชีวิตนักเต้นระบำเปลื้องผ้า ราชาแห่งแทมปากลับมารวมตัวกันอีกครั้งเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อจุดความมันอีกครั้งด้วยซิกซ์แพคและท่าเต้น