Website
x

SHUTTER ISLAND

เรื่องย่อ SHUTTER ISLAND

นายอำเภอ Teddy Daniels ที่มีแววรุ่งของสหรัฐอเมริกาได้รับมอบหมายให้สอบสวนการหายตัวไปของผู้ป่วยจากโรงพยาบาล Shutter Island Ashecliffe ของบอสตัน