Website
x

FIRESTARTER

เรื่องย่อ FIRESTARTER

“ไฟเออร์สตาร์ทเตอร์” เล่าถึงเด็กสาว (ไรอัน เคียรา อาร์มสตรอง) ผู้มีความสามารถในการควบคุมไฟ ซึ่งดึงดูดความสนใจจากหน่วยงานลับของรัฐบาลที่มุ่งใช้ประโยชน์จากพลังของเธอเป็นอาวุธ