Website
x

SHAZAM! FURY OF THE GODS

เรื่องย่อ SHAZAM! FURY OF THE GODS

เมื่อสามธิดาแห่งแอตลาส เทพโบราณผู้มากด้วยแค้นมาเยือนโลกเพื่อตามหาเวทมนตร์ของพวกเธอที่ถูกขโมยไปเมื่อนานมาแล้ว บิลลี่ หรือ ชาแซม และครอบครัวจำต้องสู้เพื่อปกป้องพลัง ชีวิต และชะตาโลกของพวกเขา