Website
x

INGLOURIOUS BASTERDS

เรื่องย่อ INGLOURIOUS BASTERDS

ในช่วงสงครามยุโรป กลุ่มทหารล่าหัวนาซีที่รู้จักในชื่อเดอะบัสเติร์ดส์ ออกปฏิบัติภารกิจสุดอันตรายในการตามล่าผู้นำของไรช์ที่สาม