Website
x

THE NUN II

เรื่องย่อ THE NUN II

ปี 1956 ณ ฝรั่งเศส มีบาทหลวงถูกฆ่า ความชั่วร้ายจึงแพร่กระจาย ภาคต่อของผลงานยอดฮิตระดับโลก เล่าเรื่องซิสเตอร์ไอรีนที่เผชิญหน้าวาลัค แม่ชีปีศาจอีกครั้ง