Website
x

GODZILLA

เรื่องย่อ GODZILLA

การผจญภัยที่น่าตื่นเต้นที่ทำให้ก๊อตซิลล่าต่อสู้กับสัตว์ร้ายที่คุกคามการดำรงอยู่ของมนุษย์