Website
x

BARBIE

เรื่องย่อ BARBIE

จะใช้ชีวิตในบาร์บี้แลนด์ต้องเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป๊ะทุกกระเบียดนิ้ว ในสถานที่อันสมบูรณ์แบบ เว้นแต่คุณจะมีภาวะวิกฤตการมีชีวิตอยู่อย่างจัง หรือคุณคือเคน