Website
x

SNAKES ON A PLANE

เรื่องย่อ SNAKES ON A PLANE

ซามูเอลแอลแจ็คสันเป็นตัวแทน FBI ของเนวิลล์ฟลินน์และต้องปกป้องพยานอาชญากรรมจากงูหลายร้อยตัวในระหว่างการบิน!