Website
x

KANDAHAR

เรื่องย่อ KANDAHAR

สายลับซีไอเอกับล่ามชาวอัฟกันของเขาต้องหลบหนีกองกำลังรุนแรงขณะหนีออกจากอิหร่าน หลังจากมีผู้แจ้งเบาะแสว่าเขาได้ทำลายเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์