Website
x

หวงเฟยหง The Unity of Heroes

เรื่องย่อ หวงเฟยหง The Unity of Heroes

หวงเฟยหง ได้พบกับชายที่ถูกพิษประหลาดโดยบังเอิญ ในขณะเดียวกัน น้าสิบสาม เข้าไปสมัครเป็นหมอในโรงพยาบาลเสิ่งกวง และได้พบว่ามีการจับคนจีนมาทดลองเพื่อผลิตยาเสพติดตัวใหม่ น้าสิบสามก็ถูกจับตัวไป หวงเฟยหงต้องเร่งมือในการช่วยน้าสิบสามและคนจีนที่ถูกจับไปทดลอง ก่อนจะสายเกินไป