Website
x

เจาะเวลาล่าผีดิบ Legend of Mysterious Agents

เรื่องย่อ เจาะเวลาล่าผีดิบ Legend of Mysterious Agents

อีเฟย ผู้ซึ่งเป็นสายลับบังเอิญย้อนอดีตไปยุคปี 1926 ในยุคนั้นมีผีดูดเลือดออกอาละวาดฆ่าคนไปทั่ว อีเฟยได้พบกับศิษย์สำนักเจ็ดประตูและตกลงกันว่าถ้าอีเฟยช่วยปราบผีดูดเลือด จะใช้ของวิเศษของสำนักช่วยพากลับบ้าน อีเฟยและสำนักเจ็ดประตูจึงร่วมมือกันออกตามล่าผีดูดเลือดเพื่อคืนความปลอดภัยให้ชาวเมือง