Website
x

เนิร์ดแล้วไง! มีหัวใจนะเว้ย PLEASE STAND BY

เรื่องย่อ เนิร์ดแล้วไง! มีหัวใจนะเว้ย PLEASE STAND BY

“เวนดี้ วอลคอตต์” (ดาโกตา แฟนนิง) อายุ 28 ปี เธอชอบเต้นและฟังเพลงจากไอพอด เธอชอบถักเสื้อผ้าให้สิ่งของไม่มีชีวิต เธอทำงานที่ร้านขนมหวานซินนาบอน นอกจากนั้นเธอยังเป็นผู้ป่วยออทิสติก เธอต้องการพิสูจน์ให้ “ออเดรย์” (อลิซ อีฟ) พี่สาวยอมรับว่าเธอสามารถดูแลตัวเองได้ เธอจึงหนีออกจากสถานพักฟื้นเพื่อนำบทละครโทรทัศน์ Star Trek ที่เธอเขียนขึ้นไปส่งประกวด ถึงกระนั้นสิ่งที่เวนดี้ต้องการที่สุดคือการกลับบ้านต่างหาก