Website
x

บันทึกระบำสวรรค์ Dance Of The Sky Empire

เรื่องย่อ บันทึกระบำสวรรค์ Dance Of The Sky Empire

หลี่เสวียน (สวีข่าย) เด็กหนุ่มลูกครึ่งเผ่ามนุษย์และเผ่าคุนอู๋ เติบโตขึ้นมาเป็นศิษย์เอกของสำนักโหมวหยุนโดยสูญเสียความทรงจำในวัยเด็ก เขาพยายามสืบหาเรื่องราวที่ขาดหายไป และได้พบว่าทั้งหมดเกี่ยวข้องกับสงครามระหว่างเผ่ามนุษย์และเผ่าคุนอู๋เมื่อ 10 ปีก่อน ในครั้งนั้นราชามังกรถูกเผ่ามนุษย์ผนึกไว้ ธิดาสวรรค์เผ่าคุนอู๋ยอมสละชีพเพื่อปกป้องร่างของราชามังกร และสาปแช่งว่าในอีก 10 ปีให้หลัง ราชามังกรจะฟื้นคืนและเผ่ามนุษย์จะล่มสลาย เมื่อครบ 10 ปี เผ่าคุนอู๋ได้ส่ง ซูโหยวเหลียน (อู๋เจียอี๋) ธิดาสวรรค์คนสุดท้าย ให้แฝงตัวเข้ามาศึกษาในสำนักโหมวหยุนเพื่อปลุกราชามังกรให้ตื่นขึ้น